-"-"-> دلــگیرمــــ! - Rahaaaai...Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷRahaaaai...Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

آسمآن ک ِ نشد ! چرآ درختـ نبآشم ! وقتی تو در من این همه پرنده ای ! ذهنم پـر از لآنه ـهـآییستـ ک ِ برآی تـو سآخته اَم (: دلـگرمی ـهـآااآی تـو Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ بـآل ـهآااآی مـنند

              از آدمـــ ـهآ دلگیرمـــ! ...

             ڪهـ خوبــــ ـهآے خودشآن رآ از بد تو ،  مو شڪآفی مینڪند ...

             و بد ـهآیشان رآ در جیبــــ لبآســــ ـهآیی ڪهـ دیگر از پوشیدنش خجآلتــــ میڪشند ، پنهآن مینڪند !!!

              از اینڪهـ ژستــــ یڪــ ڪشیشــــ رآ میگیرند ، وقتیــــ  ـهوآے اعترآفــــ دآرے !

              و درد ـهآیتــــ رآ ڪهـ میشنوند ...

             خیآلشآن راحتــــ میشود ، ـهنوز میتوآنند ڪمی خودشآن رآ از تو ڪشیش تر ببینند !!!

             از آدمــــ ـهآ دلگیرمــــ...

             وقتیــــ تمآمــــ دنیآیشان اثباتــــ ڪردن استــــ! 

             ـهمین ڪهـ گیرتـــــ بیآورند ، تمآمــــ آنچهـ رآ ڪهـ نمی توآنند به خورد خودشآن دـهند بهـ تو اثبآتــــ می ڪنند !

             و بهـ ڪسی غیر از خود ، برترے ـهآیشان رآ آویزان ڪنند تآ از دور بهـ ڪلڪسیون افتخآراتشان نگآه ڪنند !

             و ـهـر بآر ڪهـ ایمآنشـان رآ از دستــــ دـهـند ، آنقـدر امین حسآبتــــ میڪـنند ڪهـ تو رآ گوآه میگیـرند !

             ایمآنشآن ڪهـ پروآر شد بآ طعنهـ میگویند : این اعتمآد به نفســ رآ ڪهـ از سر رآه نیآورده امــــ!

             از آدمـــ ـهآ عجیبــــ دلگیرمــــ...

             از اینڪهـ صفتــــ ـهآیشآن رآ در ذـهنشآن آماده ڪرده اند !!!

             و منتظــــر مآنـده اند تآ تڪـآن بخــورے و ببیننــد بهـ ڪدآمــــ صفتـــــ مینشینیــــ! ...

             و تو رآ ـهی توصیفــــ ڪنند ... ـهی توصیفــــ ڪنند ... ـهی توصیفــــ ڪنند ...

             خنده اتــــ بگیــرد ڪهـ چقدر شبیهـ ‌شآن نیستیـــــ!

             دردشآن بیاید ... و انتقآمشـــ رآ از تو بگیرند! ... 

             تآ دیگر بهـ آنهآ این حســــ رآ ندـهیــــ ڪهـ ڪسیــــ وجود دآرد ڪهـ شبیهـ ‌شآن نیستــــ!

             از آدمــــ ـهآ دلگیرمــــ...

             "ڪهـ سرد دستــــ میدـهند و بهـ چمدآنتــــ نگاه میڪنند"

              دلتــــ! ....

              دلتــــ ڪهـ از تمآم دنیآ گرفتهـ بآشــد ... تنهآ بهـ درد بآزگشتــــ بهـ زادگآـهتــــ میخورے !

             دلمـــ گرفتهـ استــــ ... "ـهمینــــ رآ ـهمــــ میخوانند" و بآز خودشآن را آن مسافـــر آخر قصهـ حسآبـــــ میڪنند ... !!!

                                                                                                                                          "هومن شریفی" 

 

              دآستآن غریبیـــ ستــــ ... دستیــــ ڪهـ دآس رآ بردآشتــــ  ـهمآن دستیــــ ستــــ ڪهـ یڪــ روز گندمــــ رآ ڪآشتـــــ !!!


 

 

 

 

 

              میآن این ـهمـهـ نوشتـــهـ  ـهآے مجـــآزے

              دلمـــ برآے طعمــــ یڪـــ سطـــر دستــــ خـطـ وآقعیــــ تنگــــ شده ستـــــ...

               آنهمــــ از نوعــــ "صـــآدقانهـ" اشــــ...

 

 

نوشتهـ شده در یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠ | ساعتــ ٩:۳٤ ‎ب.ظ | توسطـ رهــــــآااآیـیـــــــــ | لـمس بودنتـــــ ـــ ــ ـ() |
.: مطالبـــــــ پیشینـــــــ :.
  
Design By : رهـآااآ˙´*•.¸¸.