دلــگیرمــــ!

 

 

 

 

 

              میآن این ـهمـهـ نوشتـــهـ  ـهآے مجـــآزے

              دلمـــ برآے طعمــــ یڪـــ سطـــر دستــــ خـطـ وآقعیــــ تنگــــ شده ستـــــ...

               آنهمــــ از نوعــــ "صـــآدقانهـ" اشــــ...

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید