1

 

                            نذر لبخندهآیتـــ ڪـرده­ام

                                                                شوق ِ پروآز ِ پرندگآن ِ

 

                                                                                   این شهـر خآموش رآ . . . ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید