ردای شوم تنهایی

 

در این بی کس سـرای تنــگ و وحشت زا

 

دمی از عشــق میخوانم  

گهی از او همی نالم

 

گهی بر دل ، گهی بر سنگ بی مهری

 

شباهنگام میکوبم !

 

همی از غصه لبریزم    نمی رقصد خیــال من     نمی خندد لبان من

 

بیا ای یار دیرینم  

بیا ای چشمه ی زیبای رویایی

 

بیا و بر کن از این دل ردای شوم تنهایی

   

/ 0 نظر / 13 بازدید