جوانه

Flowers can not blossom without warmth of the sun. People can not be a person without warmth of the friendship

بدون گرمای خورشید گلی جوانه نمی زند و هیچ انسانی بدون داشتن گرمای دوستی نمی تواند انسان باشد...


حدیث مـهربانیت
همچون رودی آرام
برتار و پود زمان همیشه معاصر
درآواز چـکاوک هایی که باد را به تماشا فرا می خوانند
جاری می ماند...
آن لحظه که دستان  سرد باد را پر از مهربانی کردی
و غریبانه با او خداحافظــی کردی
آزادانه به سرزمین من آمد
وحدیث هایت را
در زمین شوره زار زمانم
به همراه  تصاویری که تازه جوانه زده بود سبز دیدم...
هرروز
 در انتظار حدیثی
تازه می مانم
چون من
همسایه ی بادم...

/ 0 نظر / 22 بازدید