لحظه ـهآااآی تولــد

        . . . .   شوق ِ رهـــآیی " حرکتـــــ " می آفـــرینـد! بخــــوآن به نــآم ِ « رهــــآیی » ! - - - - - - - بخــــوآن به نآم ِ سآقـــــه امیـــد در پهن‌ دشتـــ یـــأس!
دلمــــ شوق پــروآز می خوآهد - - - - - - - - - - - - - - - شوق ِ رهــآیی از ایـــن دنیــآی کوچکـــ، از ایـــن هــمه هیــآهــــو! به رهـآیی بگو " آره " ! بگـــو آره که جهـــآن زیبـــآ شه ! - - - - - - - - - - :)/ 0 نظر / 16 بازدید