چه ساده میرسم به تو...

چه ساده حرف میشود دلم
فقط نگاه کن...

دلِ شکسته ی مرا
بیا و رو به راه کن
بیا و وا‍‍ژه های نا امیدِ غم گرفته را
به چند خطِ روشن ِ امید
روسیاه کن
بیا خدا
بیا ببین
که غنچه کرده باورم
برای باورِ دلم
تو فکرِ سرپناه کن...

چه زود میرسد به تو
تمام قصه ها
خـــدا...
برای ماندنت بیا
و قصد سال و ماه کن
بمان که گم نگردد این
امید خسـته پای من
سـتاره ای به راهِ من
نشانِ راه و چــاه کن

چه ساده حرف میشود دلم
بیا نگاه کن
دلِ شکسته ی مــرا
تو باز روبه راه کن

...

سلام ای عشق پنهان من
سلام ای عهد و پیمـان من
بیا
که در انتظارت
برگ های پاییز از دوریت جان می سپارند
و من...
مانده ام تنها
درخیال ناطق شب
در کوچه های دلواپسی
بیا تا بخندند
گل های یاس و اطلسی
ولی بغضی است که امانم نمی دهد
ازرده ام از دنیا
از تمام بودن ها ونبودن ها
جا مانده ام تنها
با کوله بار خستگی
طاقتی ندارد از دوریت
این قلب ساده شکستنی
پس بیا...

                                                                               ازطرف یکی از از دوستای خوبمچشمک

/ 0 نظر / 17 بازدید