آواز رهایی

 

 

.: پرواز :.


نه دیگر این اتاق کوچک راضی ام می کند

نه پنجره ای که یک وجب بیشتر

آسمان ندارد

 

جاده ها هم که فقط به شهرها می رسند

دلم تنگ است برای ستاره

برای سکوت ِ ماه

 

چمدانی هم که ندارم

وفتی رفتم

بگویید

پرنده یی بود که

پرواز را جا گذاشت و رفت

 

 

رضوان ابوترابی

/ 0 نظر / 15 بازدید