بارانی باید…


همه چیز گاه اگر کمی تیره می نماید…
باز روشن می شود زود
تنها فراموش نکن این حقیقتی است
بارانی باید تا که آفتابی برآید
ولیمو های ترش تا که شربتی گوارا فراهم شود
و گاه روزهایی در زحمت
تا که از ما ، انسانهایی تواناتر بسازد.
خورشید دوباره خواهد درخشید، زود
خواهی دید....

آمدن بهار مبارک

/ 0 نظر / 18 بازدید