هذیـآن ـهـآااآیم

 

+{ . . .  رآه رآ که گـم کنی . . .  گوشــه ای کِـز میکنی . . .  !

به هـَـر دری بزنـی . . .  جــز " خُودتــــ " چیـــزی نمـی یــآبی ،

 

rvo8ujeedbknhjup8ml.png

 

برآیتــ عجیبــ خوآهَد بود رآه به این وسعتــ چرآمسآفری ندآرد!

گمـرآه ِ خودتــــ شـُدی ! خودتـــ ! . . . . . . . . خودتـــ و خودتـــ !

تفآوتــــی استــــــ : میــآن ِ #یکــ و #دو و چـه بسآ #ســــه !

شروع به چیـدن که کنی . . . . . . سرگـرم ِ خودتــــ میشوی !

و آنگآه ، رآه تو رآ گم میکند  =    =    =    =    =    =    =  !  } 

bnxxajv93plpusuo77j4.jpg

  

+ به خویش بآز می گردیـمـ و از خویش دور میــ شویمـ !

به خویش سجـده می بریـمـ و از خویش میــ گریزیـمـ !

 

g4gqvt89007u8qhhubs.jpg 

          + بآرآن می بـآرد  !  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

 

          آدم ـهـآ فرآر میــ کنند !

                                           مگـر همین ـهـآ منتظر ِ رحمـتــ نبودنـد ! پس چـرآ میــ گریزند !

 

 

          هـرگز بآ خودتــــ غریبــه شده ای ؟!

هرگز برگشته ای ببینی "سآیه اتــ" میـ خوآهـد خفه اتــ  کند ؟!

 

 

همین طور دآریم دور میزنیم و دور میشویم از خودمآن جآ مآنده ایم !  .   .   .   .

پشتــــ به سآیـه ـهـآ و صــدآ ـهـآ پیـش می رویــمـ  !    =    =    =    =    =    = 

گآه خیـره میــ مآنیم به سآیه ـهـآیی ک ِ می آینـــد و می رونـد !  ~   ~   ~   ~

 

f3ra1pcalhee9ct5zhz5.jpg 

رهگذرآن ، مکدّر برآیمـــآن سکه ـهـآی " ترحــم " پرتــــ میکنند   .   .   .   .   .   .   .

صدآیی از دور در بــآد می پیچد ! ~ : "هر که آمــد، دآدو فریــآدی کـرد و رفتــــــ !

نیستـــ ، اویی که هستــ ، #نیستـــ !

 نیستــ ـهـآااآ ، اُکسیژن ِ هوآ رآ می مکند ، آن وقتــ بآز تنگی ِ تنفس میــ گیریـم !

وجـــدآن ِ همیشهـ در خوآبـــ ، جهآنیآن رآ ، به درنگی نـآگـآه ، بیدآربـآش می زد !

خروس ـهآ ، هوآی چشم ـهآی خوآبــ آلوده رآ دآرند ، و سعی می کنند صدآیشآن زودتــر از سآعتــ ِ ادآری درنیآید !

                                                  بر "دآر ترین" ! و "بیدآرترین" مردم در صفــ ِ اولند !!! ..............................................

                                                  طرفــــدآرآن ِ تصنیفــ ـهـآی کوچـه بــآزآری از ربنـآی مـآه ِ رمضآن بیشتــر استــــ !

                                                  قطرآتــــ به مردآبـــ می ریـزند !! و مردآبــــ در خوفـــ و خوآبــ تبخیـــر میــ شود × !

                                                  قـرن ـهـآی منقــرض در خوآبــــ ِ جهـآن ، جـآآن میــ گیرند !  -   -   -   -   -   -   -   -

                                                 و افـق بی کرآنـه ای از اصآلتــ ِ بآستآنـی ، انسآن رآ به تمآشآ می گذآرد  ~  ~  ~


 

  + آیینه ی اُتآقم مـرآ نمیـ شنـآسد !

                                                    امشبــ حتی قلمم هم بآ من نیستـــ ! . . . می آید و نمی آید !    -   .   -   .   -   .   -   .

                                                   پلکـ ـهـآیم دستــ به دستــ ِ هم دآده اند !   ________  خطوط دهن کجی می کنند !

این درد ـهآی بی درمــآن ک ِ در مـن رسوبـــ میـ کنند ، روزی انفجـآر ِ آتشفشآن ِ درونم رآ ممکـن تر خوآهند سآختـــ !

آن وقتــ ، اخلآق ِ خآکی ام رآ شیوع خوآهمـ دآد !    -   .   -   .   -  .  -   .   -   .   -   .  -   .   -   .   -  .   -  .  -  .  -  .  -  .  -

چه می شود کرد  وقتی اینطور بی هوآ به خوآبم می آیی ،  دستــ و پآیم رآ گـم می کنـم  -   -   -   -   -   -   -   - !

نه ک ِ رآه رآ گم کردم !!!  بیرآهه ـهـآ زیـآااآد شدنـد !

خیـــلی چیز ـهـآ بــود ک ِ بآید از تـو می پرسـیـــدم !

شیـطآن شآگرد ـهآیش رآ فرستآده بـود سر ِ رآهم و دستــ ِ هـر کـدآمشـآن یکــ چیـزی دآده بود کٍ دلم رآ می بــُرد !

f47r9tm65spevpp4zpd.jpg

 

  آدمـ ـهـآ همین طور از شآنه هآی هم بآلآ می روند !

روی سرمآن فقط شآخ سبز نمی شود !!!!!!!!!!!!!!!!

  مآ رآ پیدآ کرده اند ! رگــ ِ خوآبمآن رآ  __________


  دوبآره اخم ـهـآی عآفیتــــ به زخم ـهـآیمآن تنه می زنند !   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

یکـ نفر نیستــ توی ِ گوش ِ این هـــوس بزند ! .  .  .  .  . یکـ نفر نیستـــ این سکوتــــ ِ زخیــــم رآ پس بزند ! 

حسرتـــ ِ کسی رآ می خوردم ک ِ بآ یکــ پـــآ ! هنـوز ایستــآآده بود و هیچ چیز او رآ به بیـرآهه نمی برد !

کسی ک ِ به سیبی رآضی بود و جرعه ای آبــ ! و کاری ندآشتــ پپسی خوشمزه تر استــ یآ کوکآکولآ !!!

                                                         دلش کودکــ ِ معصومی بود ک ِ بهآنه ی " صدآقتـــ " رآ می گرفتـــ !

                                                         یکــ شبـــ آمد و تمآم ِ هذیآن ـهآیم رآ خوآند !  (:

                                                        حآلآ کلمآتم بوی او رآ گرفته اند !

                                                         بوی بهشتــــ رآ !  (:

                                                           . . .

humgilkkm46xs63i9bm.jpg

  

  © +متن آغآزین نوشته ی الیآس ِ فرقآنی فـر

  © +ادآمه ی متن  نوشته ی سید ضیآء الدین شفیعی

  ©  قسمتی از طرح ـهـآی فآطـمه سآدآتـــ منـصوری بآ تصرفــ ! 

   پ ن : من میــ ترسمـ از زمینـی ـهـآااآ ! از چشم‌ ـهـآیی، که مهربانی را تنهـآ در واژه‌ ـها می‌جویند !

   واژه‌های زیبایِ لاکردار ! اصلا بگذار این بار تو هم نباشی ! { ولی من … هنوز همـآن باشم !!! }  .  .  .  .  .

   + ایشون ! افتخآر نمیدن جوآبــ‌ منو  بدن ! خوآستم ع َ همینجآ ازشون تشکر کنم عزیزم بیآ مطلبــ ِ جدید گذآشتم بیآ اینم ور دآر :‌))

  + دلم قرص ِ به گرمآیِ محبتِ چشمانِ کسآنی که بی‌چشم‌داشت مرا می‌خوانند !!  :)  .  .  .  

   +  بآ احترآم از این به بعد هیچ کآمنتی عمومی نخوآهـد شد  @};- 


/ 0 نظر / 35 بازدید