؟؟؟...

 

 

                   . . .

                          از من نپرس که اشکهایم را برای چه به پروانه ها هدیه می دهم...

                                          همـه می داننـد که دوری تو روحـــم را مـی آزارد...

                                                           تو خود پروانه ها را به من سپردی که میهمان

                                                                        لحظه های بی کسی ام باشند...

                                                                                         نگاهت را از چشمم برندار... مرا از من نگیر...

 

/ 0 نظر / 21 بازدید