تمآمــ زندگی از آن توستــ!

 

باران که می بارد . . .

      باچتر سهمت را از باران به خانه ببر

                       بــاران روز تولد چترهاست

                               آهسته آهسته باران از پنجره هاعبور می کند

                                                گویی تکه ای از آسمان دراتاقت افتاده است

                                                    سرت را که ازپنجره بیرون می آوری دیگر جزیی از دنیای آنسوی پنجره ای

 

دستانت راباز کن تا تمام ترانه های آسمان درآغوشت بریزند

         نگاه کن ! دنیاپراز نقاشی هایی است که می توان درآن راه رفت

                            از اینجا تا تمام لحظه های کمرنگ زندگی ام

                                             کسی هست که نقاشی ام را می فهمد

 اصل بودن  ما

 در تمام لحظه های دنیا جاری است

 و باز همـ ! باور کن بودنت را حتی اگر نگاهی در زمین به تو خیره نمانده باشد

 کنار فردا شاید جایی برای توست ....

" . . . "

 

 

به سلامتـیِ درخـتِ کاج کـه تـو اوجِ یـخـبندونِ زمستـون ؛

ذاتِ سبـزش رو نـشون میـده

وگـرنه تو تابـستون که هـر علـفِ هـرزی ادعـای سبـزی داره !

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید