# آدم_ها

دلــگیرمــــ!

                        میآن این ـهمـهـ نوشتـــهـ  ـهآے مجـــآزے              دلمـــ برآے طعمــــ یڪـــ سطـــر دستــــ خـطـ وآقعیــــ تنگــــ شده ستـــــ...               آنهمــــ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید