# دل_نوشته

دلــگیرمــــ!

                        میآن این ـهمـهـ نوشتـــهـ  ـهآے مجـــآزے              دلمـــ برآے طعمــــ یڪـــ سطـــر دستــــ خـطـ وآقعیــــ تنگــــ شده ستـــــ...               آنهمــــ از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

می خواهم اندکی بیاسایم!

                                                                                                                                              " فریبا عرب نیا "    پ ن:  آرزو می کنم که فروافتادن هر برگ پاییزی ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

حقیقت !

                       اگر همیشه                                پنجره باز است!!!                                                  به سیم خاردار                                                                    دگر چه نیاز است....................!!!!                                                                                                                                            شعر نو           زندگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید