# شعر

طرح

تصـویر کن مــرا از پشت پنجره خانه ات که تـو  نقـاش روزگـاری و من !  نقـــش روزگـــار تصویر کن ... تصویر کن تا که بمانم به یادگار ...                                                                                                                                     "فاطمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید