# پنجره

دریچه ای به سوی نور

               در فراســوی سکوت                آنجا که چشمان من                                        به حقیقت رویاهای تو می پیوندد ،                                                                       دریچه ای به روی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید