شبــِ یکــ رویـآااآ

 

 

 

 

               من و خـُدآ سوآرِ دوچرخه ی زندگی شُدیم!

               این من بودم که اشتباه کردم و جلو نشستم !

               فرمآن دستـــ من بود ؛ سر دورآهی ـهآ قلبم پر از دلهره میــ شد . . . 

                                                                            تآ این که جآیمآن رآ عوض کردیم . . .  

                به او اعتمآد میـــ ـکنم :)

                                     × . . . حـآلآ آرآم شُدم . . . ×

                                                  هر وقتـــ از خدآ میــ پرسم که کجـآ میرویم ؟ !

                                                                         برمیگردد و  بآ لبخند میـــ گوید :

                                        عزیزمـ ! تــو "فقطــ رکآبـــ بزن" :)

 

  

 

/ 0 نظر / 33 بازدید